Myšlenky pro snílky

Myšlenky pro snílky
23. októbra 2018 andreas

„… měl Josef sen a … nenáviděli ho…“ 1. Mojžíšova 37:5

1) Snílci jsou ochotni dělat kompromisy. Když ti Bůh dá do srdce sen, budeš muset udělat některé kompromisy, jako například vzdát se popularity, abys mohl vyniknout, nebo se vzdát chvilkové radosti kvůli dosažení dlouhodobého cíle. Pavel tomuto principu rozuměl: „… Duch svatý v každém městě potvrzuje, že mě čekají pouta a soužení. Já však na to nedbám…“ (Skutky 20:23-24, B21).
2) Snílci se nedočkají pokaždé vděku. „Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům; nenáviděli ho…“ (1. Mojžíšova 37:5). Někteří lidé tvůj sen neocení, protože jim připomene jejich sen, který buď nikdy neměli, nebo se ho vzdali. A když se ti budou pokoušet tvůj sen vymluvit, budou se často snažit promlouvat ke své zóně bezpečí. Zahrnou tě veškerými „racionálními“ výmluvami, jakými se kdy snažili přesvědčit sami sebe. Jak bys měl tedy reagovat? Měj je rád, pomoz jim, když to bude možné, ale nenech se lidmi, kteří se vzdali vlastních snů, ovlivňovat. Spisovatel John Mason řekl: „Když jdeš tam, kam jde Bůh, budou tě kritizovat. Jediný způsob, jak se vyhnout kritice, je nic nedělat a ničím nebýt.“
3) Snílci vítězí. Josefovi jeho sen pomohl překonat pokušení ze strany Putífarovy ženy, zradu od vlastní rodiny, uvěznění kvůli křivému nařčení i mnoho dalších věcí, které nás nutívají vzdát se snů. Tvůj sen by měl být „utkán“ pouze z toho, co je Božím záměrem. Abys svůj sen objevil, nauč se znát sám sebe, své silné i slabé stránky. Všímej si toho, kam tě Bůh postavil, hledej jeho radu a hledej příležitosti a vztahy, které napomohou příchodu Božího království. Když to budeš dělat, Bůh ti dá životní sen a pomůže ti jej naplnit.

(Zamyslenie prevzaté zo stránky Slovo pro každý den.)