Přestaň si stěžovat na rodiče

Přestaň si stěžovat na rodiče
22. októbra 2018 andreas

„Poslouchej otce … a matkou nepohrdej…“ Přísloví 23:22

Být rodičem se nenaučíš na základní, střední ani vysoké škole, naučíš se to v praxi. Naděláš spousty chyb, a když se za některými z nich časem ohlédneš, zamrazí tě. Ale přesto všechno své děti miluješ a chceš pro ně jen to nejlepší. V čem je pointa? Jestliže tě rodiče zklamali, pak si v sobě pravděpodobně neseš zranění, která je třeba uzdravit. Bůh říká: „… já jsem Hospodin, já tě uzdravuji“ (2. Mojžíšova 15:26). Neupadni však do pasti sebelítosti a nepěstuj si myšlenku, že pocházíš z „nefunkční rodiny“. Některé rodiny jsou lepší než jiné, ale všechny mají nějaké oblasti, v nichž to nefunguje.
Ohlédni se a zamysli se nad okolnostmi a některými náročnými podmínkami, s nimiž se rodiče při tvé výchově potýkali. Možná pak budeš schopen hledět na chyby, jichž se dopustili, s větším soucitem. Jsou to jen lidé jako ty, a právě tak jako ty dělají chyby. Nikdo není dokonalý. Tím, že jim dáš najevo soucit, budeš schopen snáze projevit soucit sám sobě při chybách, jimž se nevyhneš u vlastních dětí. A co je důležité – když tvé děti uvidí, že se ke svým rodičům chováš milosrdněji, než si zasluhují, budou spíše schopny jednat stejně i s tebou.
Takže jestli potřebuješ svým rodičům odpustit, udělej to dnes, a pak jdi dál a už se k tomu nevracej. Líbilo by se ti, kdyby ti Bůh neustále připomínal hříchy, které ti už odpustil? Ne? Pak tedy zkus se svými rodiči jednat se stejným milosrdenstvím a soucitem. A modli se za ně. Proč? Protože když se za někoho modlíš, je těžké si na něho stěžovat!

(Zamyslenie prevzaté zo stránky Slovo pro každý den.)