GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN (170)

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN (170)
22. októbra 2018 andreas

Petrova skala pre gréckokatolíkov znamená veľmi veľa, pretože aj v novodobej histórii počas komunistického režimu mohli z Božej milosti trpieť pre vernosť pápežovi, s Božou pomocou obstáť v tomto utrpení a zakúsiť paschálnu radosť zo vzkriesenia Gréckokatolíckej cirkvi. Mohli zažiť pravdivosť Ježišových slov o Cirkvi, že ju ani pekelné brány nepremôžu.

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie bol aj preto hlavným dôvodom zorganizovania Ďakovnej púte Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma.
V dňoch 6. a 7. októbra sa púte do večného mesta zúčastnilo 1300 pútnikov. Hlavným bodom programu bola osobitná audiencia, ktorú Svätý Otec František udelil slovenským gréckokatolíkom.