Buď silný. Buď odolný.

Buď silný. Buď odolný.
21. októbra 2018 andreas

„Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky.“ Izajáš 54:2

Most Golden Gate Bridge (Zlatá brána) v San Francisku se může ve svém středu v obou směrech vychýlit až o šest metrů. Všechny jeho části, včetně betonové vozovky, ocelových zábradlí a příčných nosníků, jsou spojeny od jednoho svařovaného spoje ke druhému rozsáhlým kabelovým systémem, který vede do dvou velkých věží, a dále dolů k základům ve skále pod hladinou Tichého oceánu.
Z toho se můžeme poučit o dvou důležitých biblických pravdách:
1) Musíš být silný. Pavel napsal: „Bůh je silný a chce, abyste i vy byli silní. Vezměte tedy vše, co pro vás Pán připravil – dobře zhotovenou výzbroj z nejlepších materiálů. A používejte ji, ať jste schopni postavit se všemu, co vám ďábel hází do cesty. Tohle není odpolední atletický závod, po němž odejdeme a za dvě hodiny na něj zapomeneme. To je výzbroj pro celoživotní používání v boji proti ďáblu a jeho andělům na život a na smrt až do konce. Buďte připraveni: jste ve válce proti něčemu daleko většímu, než abyste to mohli zvládnout vlastní silou. Použijte všeho dosažitelného, co vám může pomoci, každé zbraně, kterou vás Bůh vybavil, abyste – až bude po všem a bude se už ozývat jen křik – ještě pořád stáli pevně na nohou“ (Efezským 6:10-15, přel. z angl.).
2) Musíš být odolný. Most Zlatá brána přečkal během století řadu zemětřesení, protože je postaven tak, aby se mohl vychylovat – ale ne příliš daleko. Je pružný a zároveň odolný. A takový musíš být i ty! Pavel napsal: „Často trpíme, ale nikdy nás to nerozdrtí. I když nevíme, co si počít, nikdy se nevzdáváme. V časech soužení je Bůh s námi, a když nás někdo srazí, opět vstaneme“ (2. Korintským 4:8-9, přel. z angl.).

(Zamyslenie prevzaté zo stránky Slovo pro každý den.)