Katechetický úrad archieparchie pripravil odborno-metodický seminár

Katechetický úrad archieparchie pripravil odborno-metodický seminár
19. októbra 2018 andreas
Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie (DKÚ PA) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom regionálne pracovisko Prešov (MPC) pripravil pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborno-metodický seminár venovaný biblickým knihám pre biblickú súťaž a biblickú olympiádu v školskom roku 2018/2019.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/