Napadla im myšlienka, kto z nich je väčší. (Lk 9, 46)

Napadla im myšlienka, kto z nich je väčší. (Lk 9, 46)
17. októbra 2018 andreas

(Marcel Pisio) Každodenná súčasť nášho života. Kto je viac? Kto je mocnejší? Rivalita a súperenie. Vidíme to vo svete, ale aj v živote Cirkvi. A pritom jednoduchosť a pokora je znakom vnútornej slobody. Démon ide s človekom všade, do každej oblasti života. Jedine do pokory nie je schopný s nami vstúpiť. V pokore spoznáme pravdu o sebe, o svojom hriechu, a tam sa začína premena a pokánie.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)