Kňaz Gombita bude po tretí raz bežať za chudobných, cieľ je v Bruseli

Kňaz Gombita bude po tretí raz bežať za chudobných, cieľ je v Bruseli
16. októbra 2018 andreas
Z Košíc do Bruselu povedie trasa tohtoročného behu za chudobných. Pozýva na ňu nezisková organizácia Oáza – nádej pre nový život, ktorá pomáha ľuďom bez domova. Do behu sa opäť zapojí aj jej riaditeľ, kňaz Peter Gombita. Štart je naplánovaný na 26. októbra. Vyrazí o 15:30 h z Hlavnej ulice v Košiciach.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/