Chraň si vnímání Boží přítomnosti

Chraň si vnímání Boží přítomnosti
15. októbra 2018 andreas

„Jak by mohla Hospodinova schrána vejít ke mně?“ 2. Samuelova 6:9

Nejuznávanějším symbolem Boží přítomnosti ve Starém zákoně byla schrána smlouvy. Kdekoliv byla schrána, tam byla Boží přítomnost. Izrael však dovolil, aby ji Pelištejci ukradli. Plyne z toho důležité ponaučení. Satanovým cílem je oloupit tě o vnímání Boží přítomnosti! Izrael o schránu přišel z jediného důvodu – kvůli neposlušnosti. V okamžiku neposlušnosti vždycky přestáváš vnímat Boží přítomnost. Co ti Bůh říká, že máš začít nebo přestat dělat? Bůh nehodlá smlouvat, uchylovat se ke kompromisu nebo přehlížet neposlušnost; s tím se musíš vypořádat dřív, než budeš moci postoupit kupředu.
David se ptal: „Jak by mohla Hospodinova schrána vejít ke mně?“ (2. Samuelova 6:9). Veškeré úsilí vrátit ji Izraeli zpátky totiž selhalo. Kdosi navrhl naložit ji na nový vůz, někdo jiný zase, aby Uza (jehož jméno znamená „síla“) a Achjó (jehož jméno znamená „bratrství“) vůz řídili (viz 2. Samuelova 6:3). Většina lidí to považovala za skvělý plán, Bůh ale ne.
Takové byly lidské nápady! David měl ty nejlepší úmysly, ale nebyly v souladu s Boží vůlí. Bůh už dříve Izraeli řekl, že schrána musí být nesena na ramenou pomazaných kněží. Jinými slovy, musí ji nést ti, kdo vědí, jak chodit v rovnováze, jak chodit v lásce a jednotě, jak chodit v poslušnosti. Rozumíš, co z toho plyne? Pokud si ceníš Boží přítomnosti ve svém životě a chceš si ji chránit, pak se řiď těmito zásadami.

(Zamyslenie prevzaté zo stránky Slovo pro každý den.)