Věř, že ti Bůh dá „dobré“

Věř, že ti Bůh dá „dobré“
14. októbra 2018 andreas

„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“    Matouš 7:11

Kříž dokazuje, jak velice tě Bůh miluje. „On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?“ (Římanům 8:32). A „všecko“ znamená všecko! Pokud je to zaslíbeno v Božím slovu, je to Boží vůle, takže se odmítni spokojit s něčím menším. Musíš ale být ve svém přístupu rozhodný, jinak to nefunguje (viz Jakub 1:6-8). Žalmista řekl: „O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat…“ (Žalm 27:4).
Řekni Bohu přesně, co chceš. A pokud před ním chodíš v poslušnosti a snažíš se, aby ses mu líbil, pak před něho předstupuj s jistotou: „… jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru…“ (1. Janova 3:21, B21). Buď ale opatrný, vina podkopává víru! Když do svého života pustíš hřích, nebude ti v Boží přítomnosti dobře a bude pro tebe těžké věřit, že se dočkáš vytoužených výsledků. Vypořádej se s hříchem okamžitě. Zázraky se dějí věřícím. Vrať se tedy do postavení, v němž můžeš s důvěrou věřit, že ti Bůh dá, co potřebuješ. On své plány pro tvůj život nezměnil. Okolnosti a časy se mění, ale je psáno: „… Boží zaslibující slovo … je v nebi navždy rozhodnuto a je vždy splněno“ (Izajáš 40:8, přel. z angl.). Ježíš řekl: „… čím spíše váš Otec … dá dobré těm, kdo ho prosí!“ (Matouš 7:11).
Všimni si slova „dobré“. To zní podobně jako jiné biblické zaslíbení: „… Hospodin … žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně“ (Žalm 84:12). Takže pokud Bůh říká „ne“, je to proto, že by to pro tebe nebylo „dobré“. Důvěřuj mu – on má pro tebe vždycky něco lepšího.

(Zamyslenie prevzaté zo stránky Slovo pro každý den.)