Nedeľa, 14. októbra

Nedeľa, 14. októbra
14. októbra 2018 andreas
Ježiš povedal: “Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil všetko, aby nedostal stonásobne viac, teraz, v tomto čase, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.” (Mk 10,17-30)