Dobrá novina otvára svoj 24. ročník s mottom „Padlo do úrodnej pôdy“

Dobrá novina otvára svoj 24. ročník s mottom „Padlo do úrodnej pôdy“
13. októbra 2018 andreas
Dobrá novina každoročne pozýva deti a mladých ľudí na zapojenie sa do najväčšej pravidelnej dobrovoľníckej akcie na Slovensku s cieľom priniesť tradičnou formou koledovania vianočnú radosť z narodenia Krista do rodín a zároveň podporiť rozvojové projekty pre núdznych na africkom kontinente.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/