Bůh řídí tvé kroky

Bůh řídí tvé kroky
13. októbra 2018 andreas

„Kroky dobrého muže řídí Hospodin.“ Žalm 37:23, přel. z angl.

Elijášovým určením bylo stanout na hoře Karmel, přivolat z nebe oheň a vysvobodit Izrael z modlářství. Mohl toho dosáhnout ale jenom krok za krokem. Tak pracuje Bůh. Nejprve poslal Elijáše k potoku Kerít (to znamená „smlouva“). V některém místě své duchovní cesty určitě zjistíš, že Bůh je tím, kdo smlouvu vytváří, i tím, kdo smlouvu dodržuje. Zázračně vysušil řeku Jordán, nechal vyplavat sekeru a zařídil, že do prázdné sítě připlavaly ryby. To dokazuje, že když Bůh něco přislíbí, také to dodrží.
Když poslal Elijáše ke Kerítu, řekl mu: „… přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou“ (1. Královská 17:4). Kdyby šel Elijáš jinam, Bůh by se o jeho potřeby nepostaral. Proč? Protože smlouva má dvě strany, a když ty uděláš to, co máš udělat, udělá Bůh své. Pak poslal Elijáše do Sarepty a řekl mu: „Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou“ (1. Královská 17:9). Zamysli se nad tím: Bůh použil masožravého ptáka a vdovu bez haléře, aby Elijáše nakrmil. Tak se přestaň snažit předpovídat, co Bůh udělá. Bible říká: „Kroky dobrého muže řídí Hospodin“ (Žalm 37:23, přel. z angl.).
Otázka tedy zní: Pokud opravdu věříš Písmu, proč si stěžuješ, děláš si starosti a představuješ si všechno možné, místo abys důvěřoval Bohu? „Sarepta“ znamená „tavicí kelímek“, místo, kde se zušlechťuje kov. Pokud dnes procházíš zkouškou ohněm, raduj se – Bůh ve tvé povaze odděluje zlato od nečistot. Až projdeš zkouškou Kerítu a Sarepty, budeš připraven na požehnání hory Karmel!

(Zamyslenie prevzaté zo stránky Slovo pro každý den.)