A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť. (Lk 9, 9)

A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť. (Lk 9, 9)
11. októbra 2018 andreas

(Marcel Pisio) Problém identity Ježiša sa otvoril otázkou Jána Krstiteľa: „Kto si ty?“ Pýta sa a čaká odpoveď. Herodes si odpovedá sám. On nepotrebuje odpoveď. Znepokojí sa, až keď počúva, že niekto vstal z mŕtvych. Človek žijúci v hriechu nepočíta s večnosťou. Kým je pre mňa Ježiš? Čo o ňom každý deň počúvam a ako o ňom rozmýšľam?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)