V istý deň nastúpil on i jeho učeníci na loď; a povedal im: „Preplavme sa na druhý breh jazera. (Lk 8, 22)

V istý deň nastúpil on i jeho učeníci na loď; a povedal im: „Preplavme sa na druhý breh jazera. (Lk 8, 22)
10. októbra 2018 andreas

(Marcel Pisio) Ježiš rozkazuje, kam treba ísť, a potom rozkazuje vetru i vode. Prináša pokoj a istotu. Prijmi ho ako Spasiteľa pre svoj život. Každý deň ti hovorí, ktorým smerom máš ísť. Neboj sa, lebo on má moc utíšiť každú búrku života. Koho dnes počúvam? S kým prechádzam životom? Odpoveďou môžeš vyriešiť každú neistotu a životný strach.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)