Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb… (Lk 8, 1)

Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb… (Lk 8, 1)
9. októbra 2018 andreas

(Marcel Pisio) Záverečné titulky filmov nás málokedy zaujímajú. Dnes ako titulky čítame mená žien, ktoré sprevádzali Ježiša a pomáhali mu. Zažili lásku a odpovedajú láskou. Kým toto nezažiješ, tak robíš len obchod, predávaš a kupuješ, nie si schopný slúžiť, pomáhať a obetovať sa.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)