Učednictví znamená umírat sám sobě

Učednictví znamená umírat sám sobě
2. októbra 2018 andreas

„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.“    Lukáš 9:23

V roce 44 dal král Herodes probodnout Jakuba mečem. Jakub byl prvním z apoštolů, který se stal mučedníkem. Lukáše oběsili v Řecku na olivovníku. Pochybujícího Tomáše zaživa upálili v Indii. Filipa ukřižovali a on kázal z kříže, zatímco mu docházel dech. Matoušovi v Etiopii vrazili nůž do zad. Bartoloměje ubičovali k smrti v Arménii. Jakuba Spravedlivého svrhli z jihovýchodní věže jeruzalémského chrámu, načež jej dav ubil k smrti. Šimon Zélót byl v roce 74 ukřižován syrským guvernérem. Judu Tadeáše utloukli v Mezopotámii holemi. Matěje, který nahradil Jidáše Iškariotského, ukamenovali k smrti a sťali. Petra na jeho vlastní žádost ukřižovali hlavou dolů. Když Jan přežil vhození do kotle s vroucí vodou, poslal jej císař Dioklecián do vyhnanství na ostrov Patmos.
Ty pravděpodobně nebudeš povolán fyzicky zemřít pro Krista, jako jeho učedník ale musíš zemřít sám sobě. Ježíš řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej“ (Lukáš 9:23-24).
Jestliže chceš najít sám sebe, musíš být ochoten sám sebe kvůli Kristu ztratit. Jestli chceš žít v plném smyslu toho slova, musíš být ochoten zemřít všem formám sobectví a žít pro Krista.

(Zamyslenie prevzaté zo stránky Slovo pro každý den.)