Pozvánka na púť v Dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie

Pozvánka na púť v Dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie
2. októbra 2018 andreas
Púť sa uskutoční v pondelok 8. októbra 2018 v Dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre. Dominikánsky kostol Nanebovzatia Panny Márie pred necelými dvoma rokmi bol pričlenený k Santa Maria Maggiore, a s tým sú spojené duchovné dobrá, odpustky, ktoré získavajú pútnici, ktorí tu prichádzajú.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/