Európsky deň jazykov na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

Európsky deň jazykov na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom
30. septembra 2018 andreas
Národy celej Európy si každoročne 26. septembra pripomínajú Európsky deň jazykov. Aj na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom si v tento deň užili jazykovú rozmanitosť. Triedne kolektívy mohli počas jednej vyučovacej hodiny navštíviť hneď 10 krajín, dozvedieť sa nové zaujímavosti a naučiť sa niekoľko viet v jednotlivých jazykoch.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/