Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! (Lk 6, 31)

Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! (Lk 6, 31)
30. septembra 2018 andreas

(Patrik Palčo) Zlaté pravidlo spolunažívania. No bez lásky by to nebolo zlaté pravidlo. Láska je tá, ktorá vytvára nádherné a harmonické vzťahy. Je tak málo lásky medzi nami. Začnime od seba. My milujme prví, my odpúšťajme prví. Konajme dobro a dobro sa nám vráti. Dávajme lásku a láska sa nám vráti.

 

Vo filme Pošli to ďalej siedmaci, medzi nimi aj Trevor, dostali za domácu úlohu vymyslieť, ako zmeniť svet okolo seba. Trevor vymyslel nádherný plán. Našiel vo svojom okolí troch ľudí, ktorým pomohol. Za svoju pomoc nechcel nič, len aby to poslali ďalej, aby aj oni pomohli ďalším trom ľuďom. A tak sa to dobro, tá láska, ktorú prejavil na začiatku tento chlapec, začala šíriť. Často sa nám môže zdať, že nič nezmôžeme, že naša snaha nemá zmysel, ale nenechajme sa znechutiť. Boh je láska. Prichádzajme k tomuto nekonečnému žriedlu lásky, čerpajme, aby sme ju mohli „posielať ďalej“.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)