… vyvolil si z nich dvanástich… (Lk 6, 13)

… vyvolil si z nich dvanástich… (Lk 6, 13)
27. septembra 2018 andreas

(Patrik Palčo) Firmy si vyberajú z uchádzačov o zamestnanie len tých najlepších. Športové kluby vyhľadávajú tých najtalentovanejších športovcov. Dnešný svet si žiada ľudí, ktorí sú „naj“. Ježiš si za svojich apoštolov nevybral „naj“ ľudí. On si vybral ľudí jednoduchých, ničím výnimočných, a učil ich. Každý z nás je povolaný stať sa Ježišovým učeníkom, ktorý ho bude počúvať a učiť sa od neho.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)