GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN (166)

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN (166)
25. septembra 2018 andreas

Rok 2018 je jubilejným rokom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, počas ktorého si pripomína viaceré dôležité výročia a osobnosti späté so vznikom Prešovskej eparchie, obnovením činnosti po zákaze komunistickou mocou, či iné významné historické medzníky súvisiace s jej dejinnými udalosťami.
Do kontextu týchto osláv veľmi harmonicky zapadlo aj menovanie nového biskupa pre Eparchiu Svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade, otca Mariána Andreja Pacáka.
Slovenský gréckokatolícky redemptorista prijal biskupskú chirotóniu v nedeľu 2. septembra v Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. Jeho následná intronizácia – uvedenie do úradu sídelného biskupa v Toronte – sa uskutočnila v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky na Shaw Street v Toronte 15. septembra 2018.