… utiahol sa na pusté miesto… (Lk 4, 42)

… utiahol sa na pusté miesto… (Lk 4, 42)
24. septembra 2018 andreas

(Matúš Nastišin) Žijeme vo veľmi uponáhľanej dobe. Neraz sme večer úplne vyčerpaní. Mali by sme ísť čím skôr spať, no práve vtedy nám padne zrak na televízor, počítač alebo mobil. A tak namiesto oddychu nasávame zo všetkej tejto modernej techniky množstvo informácií a hluku. Zaspávame unavení ešte viac a s hlavou plnou neutriedených informácií. Ježiš nám dáva návod, ako si dobre oddýchnuť a načerpať nových síl. Často vyhľadával pusté miesta, kde sa mohol stíšiť, zhovárať sa so svojím Otcom a oddýchnuť si. Potrebujeme ticho!

Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo na dnešný deň.