Sv. omša z Vysokej nad Uhom spojená s uložením relikviára bl. Anky Kolesárovej