Mt 7, 15- 20; Je potrebné dávať si pozor na falošných prorokov; Ovocie stromov.