Modlite sa aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia… (Ef 6, 19)

Modlite sa aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia… (Ef 6, 19)
21. septembra 2018 andreas

(Patrik Palčo) Každá práca má byť dielom človeka aj Boha. Roľník pripraví zem a zaseje pšenicu. Ostatné dielo urobí Boh. Dá z neba vlahu a vzrast. Evanjelium napísal napríklad svätý Matúš, ale inšpiráciu dáva Boh. Aj pri ohlasovaní evanjelia potrebujeme pomoc od Boha. My dávame svoje sily a schopnosti a Boh dáva silu nášmu slovu.

Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo na dnešný deň.