Mt 6, 31 – 34; Je potrebné hľadať najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť.

Mt 6, 31 – 34; Je potrebné hľadať najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť.
19. septembra 2018 andreas

KKC 302-314: Božia prozreteľnosť a jej úloha v dejinách
KKC 2113-2115: Modloslužba mení hodnoty; Viera v prozreteľnosť než vo veštenie
KKC 2632: Modlitba veriacich, prosba za príchod Ježiša Krista
KKC 2830: Veriť v prozreteľnosť, neznamená nič nerobiť
KKC 764, 2763, 2547, 2830, 322, 305, 270, 1942, 2604, 2608, 2632, 2659, 2836.