Duch ho (Ježiša) vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 2)

Duch ho (Ježiša) vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 2)
19. septembra 2018 andreas

(Patrik Palčo) S pokušením máme všetci svoje skúsenosti. Diabol pokúšal Pána Ježiša na púšti. Pokúša aj nás. A ako to robí? Cez myšlienky. Zrazu nám napadne myšlienka. Napadne nám. Jednoduchá, na prvý pohľad nevinná myšlienka. A ako máme správne reagovať? Hriešna myšlienka je ako slovo, ktoré nás osloví. Treba jej odpovedať. Ako odpovedal Ježiš? Božím slovom: „Nielen z chleba žije človek“. Grécki otcovia tomu hovorili antirezis, teda námietka, nesúhlas. Odzbrojiť návrh pokušiteľa mocou Božieho slova. Ak má niekto z nás pokušenie obísť chudobného, môže toto pokušenie zahnať týmto slovom: „Bol som hladný, a dal si mi jesť“.

Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo na dnešný deň.