Mt 6, 22 – 30; Boh a mamona.

Mt 6, 22 – 30; Boh a mamona.
18. septembra 2018 andreas

KKC 302-314: Božia prozreteľnosť a jej úloha v dejinách
KKC 2113-2115: Modloslužba mení hodnoty; Viera v prozreteľnosť než vo veštenie
KKC 2632: Modlitba veriacich, prosba za príchod Ježiša Krista
KKC 2830: Veriť v prozreteľnosť, neznamená nič nerobiť
KKC 764, 2763, 2113, 2424, 2729, 2821, 2848, 2608, 2547, 2830, 2416, 322.