Mt 6, 14 – 21; Odpúšťať bratovi; Pôst; Zhromažďovať si poklady.