Ale keď Ján karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil… (Lk 3, 19)

Ale keď Ján karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil… (Lk 3, 19)
17. septembra 2018 andreas

(Patrik Palčo) Ťažko sa museli Herodiade počúvať karhavé slová svätého Jána Krstiteľa. Myslím si, že ho chcela čím skôr umlčať. Evanjelista Marek píše, že „Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval“. Ale jej túžba po Jánovej likvidácii bola v jej srdci ako šelma, ktorá čaká na svoju korisť. A dočkala sa. Vieme, ako to dopadlo. Dávajme preto veľký pozor na zlé túžby nášho srdca.

Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo na dnešný deň.