Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš. (Mt 15, 28)

Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš. (Mt 15, 28)
16. septembra 2018 andreas

(Patrik Palčo) Ak deťom naložíme na tanier k mäsku kôpku hranolčekov a kôpku zeleniny, vyberú si hranolčeky a zeleninu nechajú. Prečo? Lebo zjedia len to, čo im chutí. Nie to, čo je zdravé. Neraz počujú od rodičov napomenutie, aby neboli vyberaví a zjedli všetko. Tento zlozvyk je blízky aj nám. Z Božieho slova si vyberieme len to, čo sa nám páči, a ostatné Ježišove slová necháme „na tanieri“. Veď kto by neprijal Ježišovu vetu: „Nech sa ti stane, ako chceš.“Mnoho kresťanov sa práve preto modlí, aby Boh splnil ich prosby. Aby sa stalo to, čo chcú. Ale prehliadli sme prvú vetu: „Žena, veľká je tvoja viera!“ Môže toto Boh povedať o tebe? Mária, Anna, Štefan, Peter…, veľká je tvoja viera? Čo teda znamená mať vieru? Mať vieru znamená byť ako Abrahám. Počúvať Božie slovo a dôverovať mu. Kráčať po ceste života, ktorú ti vybral Boh, a v srdci niesť so sebou Boží prísľub – večný život. Nebuďme vyberaví ako deti. Prijmime všetky slová, ktoré vychádzajú z Božích úst.

Zamyslenie pre východný obrad z časopisu Slovo na dnešný deň.