Mt 6, 1 – 13; Almužna; Modliť sa.

Mt 6, 1 – 13; Almužna; Modliť sa.
16. septembra 2018 andreas

KKC 394, 538-540, 2119: Ježišovo pokúšanie
KKC 2846-2949: „Neuveď nás v pokušenia“
KKC 385-390, 396-400: Pád
KKC 359, 402-411, 615: Adam, dedičný hriech; Kristus – nový Adam
KKC 764, 2763, 1430, 1969, 1434, 1063, 1753, 2447, 575.