Mt 5, 42 – 48; Láska a nenávisť

Mt 5, 42 – 48; Láska a nenávisť
15. septembra 2018 andreas

Pán povedal: Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané: ,Milovať budeš svojho blížneho a nenávideť svojho nepriateľa.’ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, žehnajte tým, čo vás preklínajú, dobre robte tým, čo vás nenávidia a modlite sa za tých, čo vás urážajú a prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich priateľov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.


KKC 394, 538-540, 2119: Ježišovo pokúšanie
KKC 2846-2949: „Neuveď nás v pokušenia“
KKC 385-390, 396-400: Pád
KKC 359, 402-411, 615: Adam, dedičný hriech; Kristus – nový Adam
KKC 1933, 2303: Láska k blížnemu je nezlučiteľná s nenávisťou k nepriateľom
KKC 2262-2267: Zákaz spôsobenia zla blížnemu s výnimkou spravodlivej obrany
KKC 2842-2845: Modlitba a odpustenie blížnemu
KKC 2012-2016: Dokonalosť nebeského Otca, nás vyzýva k dokonalosti
KKC 1265: Krstom sa stávame chrámom Svätého Ducha
KKC 2684: Svätí sú chrámom Svätého Ducha
KKC 764, 2763, 1933, 2844, 1825, 1968, 2262, 2303, 2608, 2828, 2054, 443, 1693, 1968, 2013, 2842.