Mt 5, 27 – 32; Cudzoložstvo; Oko alebo pravica, ktorá zvádza na hriech; Prepustenie

Mt 5, 27 – 32; Cudzoložstvo; Oko alebo pravica, ktorá zvádza na hriech; Prepustenie
13. septembra 2018 andreas

Pán povedal: Počuli ste, že predkom bolo povedané: ,Nescudzoložíš!’ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané: ,Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!’ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.


KKC 577-582: Ježiš a zákon
KKC 1961-1964: Starý zákon
KKC 2064-2068: Desatoro v cirkevnej tradícií
KKC 764, 2763, 2330, 2336, 2380, 1456, 2513, 2528, 1034, 226, 2382.