Mt 5, 20 – 26; Čo znamená zavraždiť; O tom, že je treba zmieriť sa s bratom

Mt 5, 20 – 26; Čo znamená zavraždiť; O tom, že je treba zmieriť sa s bratom
12. septembra 2018 andreas

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“


KKC 577-582: Ježiš a zákon
KKC 1961-1964: Starý zákon
KKC 2064-2068: Desatoro v cirkevnej tradícií
KKC 764, 2763, 2054, 2262, 2302, 2054, 2257, 678, 1034, 2302, 2262, 2608, 2792, 2841, 2845, 1424.